:: Placed Students List ::
:: Accademic Year 2014 - 2015 Batch Students Placement Record 100% ::
No. of Students Placed : 21 No. of Students Placed : 12
 • M.Rumana Rinoz
 • R.Santhanalakshmi
 • S.Muthulakshmi
 • Aneesha Rose Raju
 • S.Sasikala
 • A.Manikandan
 • K.S.Rahul
 • K.priya
 • D.sureshkumar
 • R.Manimaraboopathi
 • Manikandan.C
 • Santhakumar.S
 • Sarathkumar.R
 • Sripaul.M
 • Balamurugan S(91)
 • Divakar N
 • Govindaraju P
 • Loganathan T
 • Mani V
 • Muthukumar T
 • S.Muthulakshmi
 • D.sureshkumar
 • R.Manimaraboopathi
 • Bhoopathiraja.S
 • Ayyandurai R
 • Loganathan T
 • Manibharathi M
 • Neelamohan C
 • Raja T(92)
 • Rajasekar S
 • Satheesh R
 • Suresh G
No. of Students Placed : 23 No. of Students Placed : 10
 • M.Rumana Rinoz
 • R.Santhanalakshmi
 • S.Muthulakshmi
 • Aneesha Rose Raju
 • S.Sasikala
 • A.Manikandan
 • K.S.Rahul
 • K.priya
 • D.sureshkumar
 • R.Manimaraboopathi
 • Balasubramanian.M
 • Jithin Shaji
 • Prasanth.S
 • Santhakumar.S
 • Sripaul.M
 • Balamurugan S(93)
 • Boopathi G
 • Karthi K
 • Loganathan T
 • Neelamohan C
 • Rajasekar S
 • Sarathkumar G
 • Satheesh R
 • Jithin Shaji
 • Santhakumar.S
 • Sathishkumar.R
 • Sripaul.M
 • Ayyandurai R
 • Dhanasekar G
 • Karthi K
 • Loganathan T
 • Rajasekar S
 • Satheesh R
:: Placements ::
Placement
Training
Recruiters
Students
Gallery
::Courses offered::